top of page

PROJECT CARGO 

Một trong những lĩnh vực chuyên môn kể từ khi thành lập Wing International JSC là vận chuyển hàng không container (dự án) bằng đường hàng không và đường biển. Do kinh nghiệm chuyên sâu của chúng tôi, loại hình vận chuyển này ngày nay vẫn là một lĩnh vực kinh doanh đang phát triển của Wing International JSC.

Chúng tôi luôn làm đối tác thân thiết với khách hàng trong lĩnh vực này cung cấp dịch vụ tổng thể về khảo sát địa điểm, tổ chức vận tải, thuê tàu & máy bay, liên lạc với các nhà thầu phụ, tổng hợp đơn hàng, tư vấn vận chuyển, báo cáo, thông quan (có tính thuế đặc biệt miễn trừ) và giao hàng đến công trường. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi là một trong những người giàu kinh nghiệm nhất trong lĩnh vực này ở bất cứ đâu.

Chúng tôi rất coi trọng công việc của mình trong lĩnh vực này và chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng trong nhiều trường hợp, các dự án trị giá hàng triệu đô la này có các hình phạt tài chính nặng nề đối với việc giao hàng chậm trễ hoặc không đạt hiệu quả. Công việc của chúng tôi chỉ hoàn thành khi tất cả vật liệu được giao đến nơi làm việc đúng thời gian và trong tình trạng hoàn hảo.

bottom of page