top of page

TẤT NIÊN 2022 - SINH NHẬT 5 NĂM CỦA WING

Chặng đường 5 năm không dài cũng chẳng phải ngắn, công ty đã trải qua rất nhiều những khó khăn như khủng hoảng kinh tế, đại dịch COVID. Tuy nhiên, WING đã nhận được sự hỗ trợ, tín nhiệm từ các vị đối tác, khách hàng, cùng những chính sách đúng đắn từ ban lãnh đạo và đặc biệt là sự nỗ lực, đóng góp của từng cá nhân trong công ty.

Cảm ơn tất cả mọi người, chúc cho WING ngày càng thành công và sẽ có thêm 5 năm 10 năm 20 năm và hơn thế nữa.

bottom of page